Tìm
Chúng tôi

11 Sông Thao.phường 2. quận Tân Bình, Tp.HCM.

+84.8.6289.8888 +84.8.6296.8579 info@mvmcorp.vn

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

  • Kẹp Bulldog

    Kẹp Bulldog

    Kẹp bulldog, Clamp, mạch máu, tim mạch, geister, germany, Đức, Bulldog clamp, temporary vessel clamps

  • Kéo cắt amidan

    Kéo cắt amidan

    Kéo dùng trong chuyên khoa tai mũi họng, Kéo cắt amidan và kéo dùng trong ngoại khoa mạch máu

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn mvmcorp.vn.doc                                                                                                                               
Hướng dẫn mvmcorp.vn.doc