Tìm
Chúng tôi

11 Sông Thao.phường 2. quận Tân Bình, Tp.HCM.

+84.8.6289.8888 +84.8.6296.8579 info@mvmcorp.vn

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

Dụng cụ kẹp cầm máu xoang hàm - Sinus Maxillaris Hemostatic Forceps

  • Kẹp Bulldog

    Kẹp Bulldog

    Kẹp bulldog, Clamp, mạch máu, tim mạch, geister, germany, Đức, Bulldog clamp, temporary vessel clamps

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn mvmcorp.vn.doc